Iustitia est constans et perpetua
voluntas ius suum cuique tribuendi

sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania
każdemu należnego mu prawa


+48 796 733 723

Radca prawny Gorzów, prawnik Gorzów
Marta Tyczyńska

Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie: rozwody i alimenty, podział majątku, kontakty z dzieckiem; prawo spadkowe, nabycie i odrzucenie spadku, zachowek, testament oraz szereg zagadnień pokrewnych (o zadośćuczynienie, odszkodowanie, zapłatę)

Kancelaria prawna

Kancelaria Radcy Prawnego Marty Tyczyńskiej świadczy usługi i pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, jak również stałą obsługę i doradztwo dla podmiotów gospodarczych. Na usługi te składają się porady prawne, analiza umów, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pozwów, jak również reprezentacja Klientów przed sądami i organami administracji.

W kwestii zagadnień, które są przedmiotem prowadzonych spraw, wyróżnić można prawo gospodarcze, prawo cywilne (odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłata), spadkowe (nabycie spadku, testament, zachowek, odrzucenie spadku) jak i pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem).

Generalne zasady obowiązujące w Kancelarii podczas świadczenia usług to rzetelność i pełne przedstawienie możliwych wariantów danej sprawy. Najważniejszą sprawą jest bowiem interes Klienta i jak najlepsza dbałość w zakresie powierzonych Kancelarii spraw. Dlatego podczas prowadzenia konkretnej sprawy, pod uwagę brane są nie tylko obowiązujące przepisy prawa w kwestii danego zagadnienia, ale też orzecznictwo Sądu Najwyższego, często wyznaczające dodatkowe reguły postępowania.

W toku realizacji zleceń (zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu danej sprawy) obowiązuje zasada poufności, jak również tajemnica zawodowa radcy prawnego, zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego.

Kancelaria prawna Gorzów

Usługi i pomoc prawna na rzecz osób fizycznych,
jak również stała obsługa i doradztwo dla podmiotów gospodarczych

Skontaktuj się

Podział usług prawnych

Kancelaria prowadzi sprawy, których przedmiotem jest:


Prawo rodzinne


 • rozwód
 • separacja
 • alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • ustalenie ojcostwa
 • i pokrewne

Prawo spadkowe


 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • odrzucenie spadku; odrzucenie spadku przez małoletniego
 • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • przyjęcie spadku wprost
 • długi spadkowe
 • testament
 • niegodność dziedziczenia
 • zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku
 • i pokrewne

Prawo pracy


 • odwołanie od decyzji ZUS
 • sprawy o rentę i emeryturę
 • odszkodowania
 • nadgodziny
 • i pokrewne

Prawo gospodarcze


 • analiza i konstrukcja umów
 • sprawy o zapłatę
 • obsługa firm
 • wezwania do zapłaty
 • wnioski egzekucyjne do komornika
 • kara umowna
 • brak wywiązania się z umowy
 • i pokrewne

Pokrzywdzeni przestępstwem


 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym
 • odmowa wszczęcia śledztwa/dochodzenia
 • zażalenie
 • prywatny akt oskarżenia
 • zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • i pokrewne

Prawo cywilne


 • odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • zwrot nienależnego świadczenia
 • ochrona dóbr osobistych
 • darowizna - odwołanie darowizny
 • i pokrewne

Obrona w sprawach karnych


 • Obrona w sprawach karnych (na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego)

Honorarium


Honorarium za prowadzenie sprawy uzależnione jest od indywidualnych aspektów danego zlecenia.

Wśród sposobów rozliczeń przyjmowane są:

Jednym z możliwych elementów wynagrodzenia jest również tzw. success fee, czyli premia za wygraną sprawę.

 • wynagrodzenie godzinowe: Klient płaci za poszczególne czynności, wykonane dla niego w toku prowadzonej sprawy;
 • wynagrodzenie ryczałtowe: Klient płaci stałą miesięczną stawkę, w ramach której prowadzona jest bieżąca obsługa jego spraw (najczęściej stosowane w stałej obsłudze firm i podmiotów gospodarczych);
 • wynagrodzenie jednorazowe: Klient dokonuje płatności z góry stawki ustalonej na podstawie wyceny prowadzenia danej sprawy;

Siedziba Kancelarii

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 78/5

Radca prawny Gorzów Radca Prawny Marta Tyczyńska

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008 r.). Odbyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze (2012 r.), a następnie – po zdanym egzaminie radcowskim przeprowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości - wpisana została na listę radców prawnych. W ramach doskonalenia zawodowego, ukończyła również Podyplomowe Studium Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (2010 r.)

Swoje doświadczenie zdobywała współpracując z kancelariami radców prawnych, adwokatów i doradcy podatkowego, jak również odbywając praktykę w sądach i prokuraturach. Działa także na rzecz instytucji charytatywnej, w szczególności w zakresie pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ludzi najuboższych.

Obecnie prowadzi indywidualną działalność w ramach Kancelarii Radcy Prawnego.

Pytania do kancelarii

W przypadku pytań prawnych, proszę wypełnić formularz. Kancelaria wyceni dla Państwa koszt porady, jak i ewentualny koszt prowadzenia danej sprawy.

Kontakt


Wyświetl większą mapę